Младежки център – Добрич отбелязва 70 години от обявяването на Всеобщата декларация за правата на човека

10.12.2018

Редица събития по повод 10 декември – Международния ден на човешките права, организира тази година Младежки център – Добрич. Изложба на човешките права ще бъде подредена във фоайето и на информационните табла пред младежкия център на 10 декември. Тя ще носи посланието, че правата на човека са еднакви за всички всеки ден, а равенството, справедливостта и свободата предотвратяват насилието и поддържат мира. Чрез кампанията „Декларацията във всеки джоб“ копия от Всеобщата декларация за правата на човека ще бъдат разпространени на обществени места в град Добрич. В страницата на Младежки център – Добрич във фейсбук всеки може да защити правата на човека като се включи в акцията „Добавете гласа си“. Това може да стане като запишете себе си четейки един от 30-те члена на Декларацията на родния си език и споделите видеоклипа с приятелите си.
Тази година Международният ден на човешките права има по-особена стойност, понеже се чества 70-годишнината от обявяването на Всеобщата декларация за правата на човека след приемането й от Общото събрание на ООН в Париж на 10 декември 1948 г. като общ стандарт за постижения на всички народи. Благодарение на Декларацията и ангажиментите на държавите към нейните принципи, достойнството на милиони по света е спасено, а човешкото страдание е възпрепятствано. Самият факт, че тя издържа изпитанието на времето, е доказателство за универсалността на ценности като равенство, справедливост и човешко достойнство. Поставени са основите на един справедлив свят, който за съжаление все още не е постигнат.