Младежки център - Добрич с участие в младежки мини-фест

14.06.2019

Младежки център – Добрич взе участие в дейснотите на младежки мини-фест на открито “Щъктук-там”. Младежките работници участваха в “Младежка инфо точка” на 14-ти юни на площад “Свобода” и в среща за доброволчеството, организирана в Младежки център – Добрич.