Еко лято 2020

04.08.2020

#ЕкоЛято2020

“Учене чрез преживяване… “Общуване и сътрудничество””

В три последователни дни на гости в Младежкия център са Мария Добрева и Детелина Иванова от Превантивно-информационния център по наркотични вещества – гр. Добрич.
Децата и младежите от Програма “Еко лято” се запознават с начините за вербално и невербално общуване и ги упражняват посредством няколко атрактивни и нестандартни игри.