Еко лято 2020

13.07.2020

#ЕкоЛято2020

Компас на професиите

В продължение на три дни участниците в Програма “Еко лято”, провериха дали притежават нужните качества за професията журналист. Включиха се с ентусиазъм в тематична игра, която разкри най-важните способности на журналиста. Гостуваха на Информационна агенция Добруджа, където г-н Петър Петров, запали любопитството и интереса към журналистическата професия, за което му БЛАГОДАРИМ! Вдъхновени от гостуването, продължиха своето професионално приключение. Като истински журналисти, децата и младите хора от “Еко лято”, подготвиха и монтираха своите първи видео-репортажи.