Еко лято 2020

20.07.2020

#ЕкоЛято2020

Компас на професиите

Участниците в Програма “Еко лято”, отново използваха компаса на професиите и провериха дали притежават нужните качества за една от най-отговорните професии – лекар. След проведената тематична игра, нашите приятели от Български младежки червен кръст, ни представиха основните стъпки за оказване на първа помощ. Усвоихме нови знания и умения, които ни направиха по-подготвени да реагираме адекватно в кризисна ситуация.