Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури”

29.01.2020

Областен конкурс за карикатура „Смешното в училище в карикатури”
/двадесет и седмо издание/
Р Е Г Л А М Е Н Т
Условия за участие:В конкурса могат да вземат участие всички деца и млади хора, на възраст10 – 29 години, навършени към 31.12.2020 г., разпределени в четири възрастови групи:
o Първа възрастова група – от 10 до 12 години
o Втора възрастова група – 13 до 15 години
o Трета възрастова група – от 16 до 19 години
o Четвърта възрастова група – от 20 до 29 годиниВсеки карикатурист може да участва в конкурса с не повече от 5 творби. Техниката на творбата е по избор.
Всяка карикатура трябва да съдържа следната контактна информация на участника:o Трите имена
o Дата и година на раждане
o Училище, клас
o Точен адрес, телефон
Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)
Карикатурите трябва да бъдат предадени най-късно до 17 март 2020 г. в Младежки център – Добрич, пл. „Стария орех” №1, етаж 2, организатори.
Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.
Оценяване:
Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.
Резултатите ще бъдат обявени до 27 март 2020г. на FB страницата на Младежки център.
Най-добрите карикатури ще бъдат експонирани в изложба на 1 април 2020г., централно фоайе в Младежки център – Добрич.
Участвалите в конкурса карикатури остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за целите на Центъра, без да заплащат права и обезщетения.
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните данни на участниците в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016г.
За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058 602 691;
e-mail:info@ycd.bg