„Промени ли ни изолацията към по-добро?!“

09.10.2020

IV ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
„Промени ли ни изолацията към по-добро?!“

Р Е Г Л А М Е Н Т

Очакваме да споделите преживяванията си по време на изолацията.Как това се отрази на вашият живот и семейство, на живота на другите – приятелите, съучениците, хората с увреждания?

Условия за участие:

1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;
Участниците трябва да представят есе на тема :
„Промени ли ни изолацията към по-добро?!“ с обем до три стандартни печатни страници.
2. Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна информация:
 Трите имена
 Възраст
 Точен адрес,
 телефон, електронна поща
 Учебно заведение
3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 09.11.2020г. на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg

Награден фонд:

Първа възрастова група
/11 – 14 години/

Първа награда – 200 лв.

Втора награда – 100 лв.

Трета награда – 50 лв.

Втора възрастова група
/15 – 19 години/

Първа награда – 200 лв.

Втора награда – 100 лв.

Трета награда – 50 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация :
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602691;
организатори : Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“, България