XV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА – ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА „МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

04.03.2020

РЕГЛАМЕНТ
 
Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и графика  „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора.
 
Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади хора  на възраст от 10 до 25 години навършени към 31 декември 2020 г. в четири  възрастови групи:
І група           10 – 12 години; 
ІІ. група         13 – 15 години;
ІІІ група         16 – 18 години;
ІV група         19 – 25 години;Всеки участник може да изпрати до 2 творби.
                                                                                                                       
Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop,  Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.
 
Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител –  формат  А3, без рамка и паспарту.
 
 
Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
Заглавие на творбата;
Трите имена на автора;
Дата и година на раждане;
Точен адрес;
Учебно заведение (школа);
Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон
Име на програмния продукт с който е създадена. 
Изисквания към творбите:
Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
Да не са  изработени върху готови картини.
Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
Творбите да са авторски. 
Награди – ще бъдат връчени награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.
 
           Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 24 април 2020 г., на адрес:
                                      Младежки  център
                                      за конкурса “Моята България”
                                      пл. „Стария орех” №1, ПК 15
                                      9300 гр. Добрич
 
Резултатите ще бъдат обявени на 08.05.2020 г. на сайта на Младежки център – Добрич – www.ycd.bg  и на фейсбук страницата на центъра.                 
               
Отличените творби, ще бъдат подредени в изложба при провеждането на Европейски младежки поп – рок конкурс „Сарандев“.
 
 
Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да  бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без да заплаща права и обезщетения.
 
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.
 
 
 
 
За допълнителна информация:         тел: 058/60-26-91
                                                               0884 311 430 ; 0884 311 428
                                                               e-mail: info@ycd.bg