ТРЕТИ ОБЛАСТЕН НАУЧЕН КОНКУРС „НАУКАТА НА ЖИВО“

03.02.2020

Конкурсът за научен проект е създаден по инициатива на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич и цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника научна област, ще участват в изложение на 04 април в голямото фоайе на Младежки център – Добрич, по време на което ще бъдат оценени.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Целта на конкурса e:

 • Децата и младите хора да покажат своите умения и знания
 • Да се стимулира  интереса към науката и образованието
 • Да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора
 • Да се насърчат иновативните методи в образователния процес
 • Да се насърчи екипното взаимодействие между ученици и учители

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса  имат деца и младежи от област Добрич  на възраст от 7 до 19 години,  разпределени в три възрастови групи:
    І група             7 – 10 години; 
    ІІ група          11 – 14 години;
    ІІІ група         15 – 19 години;

ІІ. Техника:
Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника).  Проектът трябва да визуализира определена научна идея, избрана от следните области: химия, физика, технологии и предприемачество, ботаника, екология, биология, география, история, астрономия.
Участниците могат да работят с материали по избор, като целта е да се постигне триизмерна визуализация на идеята.
ІІІ. Всеки проект участващ в конкурса трябва да бъде представен чрез:
1. Кратко обяснение на проекта (до 3 мин) 

2.  Изисквания към проектите:

 • ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА НА МАКЕТ   ИЛИ   ЕКСПЕРИМЕНТ

 
3. Проектите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Име на проекта;
 • Трите имена на изработилия/те;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение;
 • Научен ръководител/ментор;
 • Адрес за кореспонденция (e-mail);телефон;
 • Научна област, която е свързана с проекта

 
ІV. Награди: ще бъдат връчени грамоти, поощрителни награди и призови места във всяка възрастова група. Журирането ще се извърши от специалисти в определени научни области и младежи от Консултативния съвет към Младежки център – Добрич.
 
 V.Записване за участие в конкурса, със заявка до  24  март 2020  година на имейл адрес –  info@ycd.bg
Проектите се представят и журират в деня на изложението, което ще се проведе на 04 април. Откриване в 10:30 часа. Участниците следва да бъдат със своите проекти в Младежки център – Добрич, голямо фоайе в 10:00 часа.

VІ. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Младежки център – Добрич  www.ycd.bg и facebook : Младежки център – Добрич.
 
Награждаването ще се осъществи в края на изложението.
 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

С участието си в конкурса, кандидатите се съгласяват да бъдат фотографирани, по време на научното изложение и приемат личните им данни  да бъдат обработвани, съхранявани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.

Адрес за кореспонденция:
Общински младежки  център
пл. ”Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич
 
За информация:
058 602 691
0884 311 430 – Маргарита Ганчева- организатор
e-mail: info@ycd.bg
www.ycd.bg