ИМАМЕ СИ НОВ МЛАДЕЖКИ КЛУБ!

06.02.2020

ИМАМЕ СИ НОВ МЛАДЕЖКИ КЛУБ!
Клубът е от началото на 2020-та. Казва се А.О (Айо) и в него членуват младежи фенове на японската култура, изкуство и традиции.