Община град Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова подкрепа по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“

07.07.2020

На официална церемония Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи на кмета на Добрич Йордан Йорданов подписания договор за изпълнение на проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“. Проектът е финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана за подбор на проекти „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“.
Проектното предложение BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ е на обща стойност 1 895 105. 66 лв., предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
Партньори на Община град Добрич са Община Копавогур, Исландия, ПГТ „Пейо Яворов“, град Добрич и СУ „Любен Каравелов“, град Добрич.
В рамките на проекта ще се разшири териториалния обхват на Младежки център-Добрич, ще се повиши разнообразието на дейностите и броя на младежите и участниците от други възрастови групи в поредица от инициативи. Дейностите ще отговорят на потребностите и интересите на младите хора, включително и от уязвимите групи.
Ще се обособи младежка зона в прилежащата част на Младежки център – Добрич и ще се подобри материално-техническата база в Корпус 3 – Залата за танци.
Освен Младежки център-Добрич, финансиране получиха и центровете в Пловдив, Стара Загора и Враца.