Видео за конкурс"Сарандев"

14.12.2020

Видеото, специално направено за XXIX Европейски младежки поп-рок конкурс”Сарандев” Добрич’ 2020 – онлайн издание.
Видео: Петър Тухчиев
https://fb.watch/2Ia-6ZYAn6/
Video, specially made for the XXIX-th European Youth Pop-Rock Competition Sarandev Dobrich’2020 – online edition.
Video: Petar Tuhchiev