“Танцувайте хорце вкъщи от сърце”

23.03.2020

#ЗаедноСБениИЮри
Обявяваме старт на седмицата с новата ни рубрика “Танцувайте хорце вкъщи от сърце”

https://www.facebook.com/DobrichVashetoutre/videos/1318603255002080/