"Следобедна изненада"

22.05.2020

#ЗаедноСГочевИЕли
“Следобедна изненада”

Красивата българска народна песен  “Девойко, мари, хубава” през погледа на Петър Гочев и Елена Карабельова! 🙂