Непознатият Беларус

05.05.2020

#ЗаедноСМери
Непознатият Беларус
Днес в моята рубрика съм поканила Лана Анцаридзе, ръководител на клуб “Театър” при Младежки център – Добрич, от Беларус, живееща в Добрич.
Тя ще ви разкаже за своята прекрасна родина.
Един интересен разказ от човек, отраснал в тази малко „затворена“ и не толкова позната европейска държава.

https://www.facebook.com/DobrichVashetoutre/videos/238685987453158/