"Младежката работа в центъра на вниманието"

03.06.2020

“Младежката работа в центъра на вниманието”
#ЗаедноСНики
“Младите хора са част от младежка работа през целия си преход от детска към зряла възраст. Младежката работа предлага на младите хора пространство да бъдат заедно, да се насладят на този период от живота и да научат полезни неща, като например как да бъдат активни граждани или как да живеят и работят заедно с различни хора или как да се подготвят за пазара на труда , За младите хора, които изпитват трудности като изключване от обществото или тормоз, младежката работа и младежките работници в много случаи са изключително важен фактор за подкрепа.”
Повече за младежката работа може да прочетете в най-новия наръчник на Съвета на Европа “Младежката работа в центъра на вниманието”. В него се акцентира върху качеството на работата с млади хора. Подходящ е за младежки лидери, възпитатели, младежки работници, политици.