Международен ден на ромите

08.04.2020

#ЗаедноСНики
Днес 8 април е Международния ден на ромите!
Сега е моментът да бъде насочено общественото внимание върху ромската култура и да се повиши информираността на обществото за проблемите пред ромите.
Денят е официално обявен през 1990 г.  в чест на първата голяма международна среща на представители на ромите, 7–12 април 1971 г. в Челсфийлд близо до Лондон , Наследството на Международния ден на ромите символизира колективния идеал за осигуряване на по-добър жизнен стандарт за следващите поколения роми.
Образованието е основен приоритет за ромските лидери през 1971 г. и остава основен приоритет за тази общност и до днес. Образованието е единственият инструмент за ефективно увеличаване на възможностите за социално включване, подобряване на мерките за интеграция и начина на животът на ромските семейства, младежите и децата. Днес трябва да признаем всички роми, които са посветили времето си, за да сме сигурни, че децата завършват училище и се дипломират. Независимо дали това са бабите и дядовците, лелите или чичовците, братята и сестрите или братовчедите, независимо дали четат истории за лягане, преподават уроци след училище или насърчават разочарования ученик да продължи. Трябва да признаем всички, които чрез ангажираност и отдаденост разпространяват образованието в рамките на своите семейства и общности. Без общото убеждение за образованието като ценност подобряването на образователните резултати на ромите щеше да бъде несравнимо по-трудно.

Младежки център – Добрич пожелава на всички роми един хубав празничен ден! Нека бъдем здрави и се вслушаме в препоръките на специалистите – да си останем вкъщи, спазваме добра хигиена и дистанция един от друг. 

#StayHome | #ОстаниВкъщи

Източници:
https://www.romaeducationfund.org/
https://en.wikipedia.org/