BOOKMARKS - Наръчникът за борба с омразата във виртулния свят

08.05.2020

BOOKMARKS – Наръчникът за борба с омразата във виртулния свят
#ЗаедноСНики
Днес ви представяме едно издание на Съвета на Европа, което може да послужи на всички обучители, младежки работници, учители и млади хора, които искат да се занимават с речта на омразата онлайн. В директен превод на български ”Bookmarks” се превежда като “Отметки” – това означава запис на адреса на избрана уеб страницата на вашия компютър, така че да можете да я намерите лесно отново. Наръчникът е предназначен за работа младежи на възраст от 13 до 18 години, но дейностите могат да бъдат адаптирани към други възрастови групи. Може да бъде използван в и извън формалната образователна система като инструмент за спиране на речта на омразата и засилване на правата на човека.

В него може да откриете: информация за младежката кампания “Движение за език без омраза”, примерни дейности за борба с онлайн омразата, основни понятия и ценности в интернет пространството, предложения за уоркшопове, докменти на Съвета на Европа в подкрепа на наръчника. За съжаление все още не е налична версията на български език, но го има преведен на други около 20 езика.

Първоначално BOOKMARKS сe публикува във връзка с младежката кампания “Движение за език без омраза” на Съвета на Европа за правата на човека онлайн. Изданието през 2020 г. на BOOKMARKS отразява края на координацията на младежката кампания от Съвета Европа. Кампанията може официално да е приключила, но повишаването на осведомеността за борба с речта на омразата и насърчаване на ценностите на правата на човека остават спешна задача за младите хора от всички възрасти.

https://rm.coe.int/bookmarksen2020-web/16809e2d95

#StayHome | #ОстаниВкъщи