28 април - Световен ден за безопасност и здраве при работа

28.04.2020

28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа

#ЗаедноСНики

Световният ден за безопасност и здраве при работа има за цел да фокусира международното внимание върху това как създаването на култура за безопасност и здраве може да помогне за намаляване на броя на смъртните случаи и нараняванията, свързани с работата.

Всеки от нас е отговорен за спирането на смъртни случаи и наранявания по време на работа:
– правителствата са отговорни за осигуряването на закони и услуги – разработването на национални политики и програми и система от инспекции за прилагане на спазването на законодателството и политиката за безопасност и здраве при работа;
– работодателите са отговорни да гарантират, че работната среда е безопасна и здравословна;
– работниците са отговорни да работят безопасно, да защитават себе си, да не застрашават другите, да знаят правата си и да участват в прилагането на превантивните мерки.

Тази година Световният ден за безопасност и здраве при работа ще се съсредоточи върху борбата с огнището на инфекциозни болести и по-специално върху пандемията от COVID-19. Адекватните мерки за безопасност и здраве при работа могат да играят решаваща роля за ограничаване на разпространението на болестта, като същевременно защитават работниците и обществото като цяло. Правителствата, работодателите и работниците играят роля в справянето с кризата на COVID-19 и тяхното сътрудничество е ключово.

Ако искате да научите повече по темата може да се регистрирате в организирания от Международната организация на труда уебинар “Спрете пандемията: безопасността и здравето по време на работа може да спаси животи”.Той ще се проведе от 14:00 до 15:00 ч. днес.

Източник: https://www.un.org/en

#StayHome | #ОстаниВкъщи