"Силата на въображението"

15.12.2020

#ЗаедноСВеси
“Силата на въображението”
Въображението обикновено се разглежда като нещо, което може да бъде полезно, когато телевизорът не работи. [