Работилница „У дома“ - Снежинка

11.12.2020

#ЗаедноСъсСилви
Работилница „У дома“ – Снежинка [❄️]

https://fb.watch/2GWdJcWlcw/

Тази рубрика вече е част от индивидуалните дейности, които се осъществяват с участници в Арт клуб по Проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.