7 април - Световен ден на здравето

07.04.2021

7 април – Световен ден на здравето

Днес отбелязваме Световния ден на здравето. Той се чества по инициатива на Световната здравна организация(ЗСО), която е учредена на 7 април през 1948 г. В България празнуват всички в сферата на здравеопазването. Тази година мотото е „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-СПРАВЕДЛИВ И ЗДРАВОСЛОВЕН СВЯТ“.
Неравенствата винаги са съществували. Пандемията COVID-19 показа как някои хора имат по-добър достъп до здравни услуги от други, само защото са родени, растат, живеят и работят в по-развити страни. Въздействието на епидемията беше най-силно върху онези общности, които са най-уязвими, които са по-изложени на болести, по-малко вероятно да имат достъп до качествени здравни услуги.
В днешния Световен ден на здравето СЗО призовава за премахване на неравнопоставеността в здравеопазването, като част от едногодишна глобална кампания за изграждане на по-справедлив и здравословен свят. Кампанията подчертава конституционния принцип на СЗО, че „ползването на най-високия постижим здравен стандарт е едно от основните права на всяко човешко същество без разлика на раса, религия, политически убеждения, икономическо или социално състояние“.