"Българската носия"

20.01.2021

#ЗаедноСБени 
“Българската носия” 
И днес продължаваме с пътешествието из фолклорните региони и представянето на автентичните за тях народни костюми… 

https://www.facebook.com/watch/?v=227034225700735

В рамките на проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие , намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ще се реализират “Фолклорни срещи”. Те ще включват беседи с хореографи от различните етнографски области на България, дефиле на традиционните носии за всеки фолклорен регион и разучаване на характерните народни танци.
Онлайн рубриката “Българската носия” ще ни подари малка част от атмосферата на предстоящите “Фолклорни срещи”.