Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“

17.02.2021

Р Е Г Л А М Е Н Т

I.    Организатор
Фотоконкурсът се организира и провежда от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, пл. Стария орех №1.
Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу  правила.
II.  Цел
Цел: Младите хора да уловят  в един  фотографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, както в неговото метеорологично състояние, така и в различни завладяващи сцени от заобикалящият ни свят.
III.    Условия за участие
  • Право на участие имат всички младежи, на възраст между 15 и 29 години, от страната;
  •  до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;
  • фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка);
  • фотографиите да са направени през периода 2020-2021година;
  • снимките да бъдат оригинални, без тяхното засненаме да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;
IV.   Начин за участие във фотоконкурса:
  • УЧАСТНИЦИ– снимките изпращайте на имейл: info@ycd.bg до 15 март 2021г;
  • ЖУРИРАНЕ– всички снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, със заглавие „Щракни времето“ . Албумът  ще може да бъде намерен във Facebook страницата на Младежки център Добрич от 16 март до 22 март, където може да се гласува онлайн за харесваните  фотографии;
  • РЕЗУЛТАТИ– победителите във фотоконкурса ще бъдат публикувани на 23 март- Световен ден на метеоролога в сайта www.ycd.bg и facebook страницата на Младежки център Добрич;
  • НАГРАДИ – победителите ще получат предметни награди от 24 март до 31март 2021г на място в Младежки център Добрич, град Добрич, пл.Стария орех №1 или на подаден адрес от  участниците.
V. Обработване на лични данни и публичност
С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
VI. Авторски права
С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Младежки център Добрич. В случай на използване на снимките имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.
 
За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058 602 691; 0894 386 344
e-mail:info@ycd.bg