Кулинарно състезание - коледно издание

03.12.2021

Регламент за участие в кулинарно състезание в Младежки център – Добрич за младежи от 15 до 29г.

17 – 18 декември 2021 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Регистрацията на участниците става предварително, като отборите приемат правилата, наложени от организаторите.
2. В състезанието ще вземат участие 10 отбора от по трима души на възраст между 15 и 29 години.
3. Състезанието ще се проведе без публика. За опазване здравето на участниците в деня на състезанието няма да се допускат придружители на отборите.
4. Организаторите си запазват правото да откажат регистрация, когато се достигне до максималния брой отбори.
5. Записването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр до 16-ти декември 2021 г. включително 
6. Самата регистрация ще се извърши присъствено на 17-ти декември 2021 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич. На регистрацията трябва да присъстват и тримата представители на отбора. След като се регистрират отборите ще получат необходимите продукти и инструкции за участие в състезанието.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

7. Участието е отборно – всеки отбор е съставен от трима души на възраст между 15 и 29 години.
8. Участието в кулинарното състезание за младежи е безплатно.
9. Всеки отбор получава в деня преди състезанието равен брой продукти. Отборите трябва да изберат какво ще приготвят от списък с 10 рецепти. Участниците приготвят в домашни условия минимум 2 от тях (една солена и една сладка рецепта) и ги презентират в деня на състезанието пред журито.
10. Състезанието ще се проведе в две части – дистанционна и присъствена. За приготвянето на рецептите са необходими кухненски уреди – фурни и котлони.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дистанционна част
11. Темата на състезанието е „Приготвяне на мъфини и коледни сладки“. Организаторите осигуряват на участниците равен брой продукти. Отборите получават списък с 10 рецепти, трябва да изберат и приготвят минимум 2 от тях (една солена и една сладка рецепта). Целта е да бъдат използвани максимално всички продукти като това ще бъде един от критериите за оценка на журито. Отборите могат да получат хранителните продукти на 17-ти декември 2021 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич.
12. По време на състезанието не се допуска помощ от други лица, освен регистрираните в отборите.
13. Участниците трябва да документират чрез снимка или видео процеса на приготвяне на рецептите.

Присъствена част
14. Всеки отбор трябва да приготви избрани от него най-малко една солена и една сладка рецепта.
15. Отборите трябва да предадат приготвените от тях храни в 13:45 ч. на 18-ти декември 2021 г. в Младежки център – Добрич, поднесени в индивидуална чиния за представяне пред журито.
16. Събитието за презентиране на готовите мъфини и коледни сладки започва в 14:00 ч. на 18-ти декември 2021 г.

ЖУРИ

17. Състезанието ще се проведе и журира при стриктно съблюдаване на този регламент.
18. Журито ще бъде в тричленен състав и ще се обяви в деня на състезанието.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

• Презентиране – 20 точки;
• Ефективност на използваните продукти – 30 точки;
• Вкус – 50 точки.

Максимален брой точки – 100 точки. Половин точка не се присъжда.