Кулинарно състезание - регламент

08.10.2021

Регламент за участие в кулинарно състезание в Младежки център – Добрич за младежи от 15 до 29г.   

15 – 16 октомври 2021 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Регистрацията на участниците става предварително, като отборите приемат правилата, наложени от организаторите.
2. В състезанието ще вземат участие 10 отбора от по трима души на възраст между 15 и 29 години.
3. Състезанието ще се проведе без публика. За опазване здравето на участниците в деня на състезанието няма да се допускат придружители на отборите.
4. Организаторите си запазват правото да откажат регистрация, когато се достигне до максималния брой отбори.
5. Записването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр до 14-ти октомври 2021 г. включително.
6. Самата регистрация ще се извърши присъствено на 15-ти октомври 2021 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич. На регистрацията трябва да присъстват и тримата представители на отбора. След като се регистрират отборите ще получат и необходимите продукти за участие в състезанието.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

7. Участието е отборно – всеки отбор е съставен от трима души на възраст между 15 и 29 години.
8. Участието в кулинарното състезание за младежи е безплатно.
9. Всеки отбор получава в деня преди състезанието равен брой продукти. Избраните рецепти се приготвят в домашни условия и трябва да бъдат презентирани в деня на състезанието пред журито.
10. Състезанието ще се проведе в две части – дистанционна и присъствена, под формата на т.нар. “студена кухня” – тоест не трябва да бъдат използвани отоплителни уреди като печки, котлони, тостери и др.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Дистанционна част
11. Организаторите осигуряват на участниците равен брой продукти – плодове и зеленчуци като темата на състезанието е “Приготвяне на салати”. Отборите могат да получат хранителните продукти на 15-ти октомври 2021 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич.
12. Всички отбори ще използват предоставени от организаторите еднакви по брой и количество продукти. Отборите трябва да използват възможно повече от продуктите, които са им предоставени, като ефек-тивността на използваните продукти се оценява от журито. Отборът с най-малко останали продукти получава 30 точки, а с най-много останали продукти – 1. Никакви други съставки не трябва да бъдат използвани освен онези, които са предоставени.
13. По време на състезанието не се допуска помощ от други лица, освен регистрираните в отборите.
14. Участниците трябва да документират чрез снимка или видео процеса на приготвяне на рецептите.

Присъствена част
15. Всеки отбор трябва да приготви избрани от него най-малко две салати.
16. Отборите трябва да предадат приготвените от тях салати в 13:45 ч. на 16-ти октомври 2021 г. в Младежки център – Добрич, поднесени в индивидуална чиния за представяне пред журито.
17. Събитието за презентиране на салатите започва в 14:00 ч. на 16-ти октомври 2021 г.

ЖУРИ

18. Състезанието ще се проведе и журира при стриктно съблюдаване на този регламент.
19. Журито ще бъде в тричленен състав и ще се обяви в деня на състезанието.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

• Презентиране – 20 точки;
• Ефективност на използваните продукти – 30 точки;
• Вкус  – 50 точки.

Максимален брой точки – 100 точки. Половин точка не се присъжда

Състезанието ще се проведе без публика! За опазване здравето на участниците в деня на състезанието няма да се допускат придружители на отборите.