Онлайн дискусия "Междукултурни различия"

13.01.2021

Терминът “глобално село” става все по-релевантен в нашeто ежедневие. Често се сблъскваме с различни култури – на работа, в университета или училище, в свободното си време, а с нарастващия интерес към онлайн общуването и в социалните мрежи.
– В онлайн дискусията ще обсъдим:
– лични истории на “културен шок”
– толерантност и приемане на различията
– влиянието на междукултурния диалог
– изследванията на Хеерт Хофстеде
Включете се в онлайн дискусията “Междукултурни различия” с Бояна и Кристиана, за да ни разкажете за вашите преживявания и опит по темата.
– Ти си на възраст между 15 и 29 години и имаш интерес към опознаването на различни култури?
–  Регистрирай се за участие тук: https://forms.gle/VXtP4tGhovC7oKQS9
– Онлайн дискусията ще се проведе в Google Meet, а в деня преди събитието ще получите линк на посочения имейл адрес от вас.
Заедно за приобщаваща Европа!
Събитието се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.