РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА!

04.01.2021

СТРАХОТНА ВЪЗМОЖНОСТ пред младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност. Всички те могат да участват със свой собствен проект в кампанията на Община град Добрич, Младежки център – Добрич “РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА”. 
Проектите трябва да бъдат с участие на младите хора и с ясно измерим резултат. Ще бъдат финансирани 20 проекта.

 • Кой може да участва?
  • младежи от 15 до 29 год. (индивидуално или в екип);
  • не могат да участват – НПО, общински и образователни институции.
 • Как?
  • Чрез попълване на формуляр и изпращането му на info@ycd.bg в срок до 31 януари 2021 г.
 • Къде ще бъдат реализирани инициативите?
  • Младежките инициативи ще се реализират на територията на Област Добрич.

Идеите на младите хора ще бъдат финансирани по проект BGLD 1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, финансиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бенефициент Община град Добрич.
Средствата, необходими за обезпечаване на проектите, могат да бъдат в размер до 2000 лв и ще се реализират в следните направления:
– изкуство;
– култура;
– наука и образование;
– спорт;
– екология;
– здравословен начин на живот;
– социални каузи;
– свободно време;
– гражданска активност;
– човешки права.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
За повече информация пишете на фейсбук страницата на Младежки център – Добрич или на имейл адрес info@ycd.bg.