Областен конкурс за есе "Как общуваме днес?"

26.10.2021

Регламент

V ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
тема на конкурса “Как общуваме днес?”

Конкурсът за есе се организира от Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Целта на конкурса е:

 • да даде възможност на младите автори да споделят нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите?
 • Искат ли да знаят от какво се вълнуват и мислят другите около тях – близки, приятели, познати, хората с увреждания…
 • Какви начини за общуване избират и как това се отразява на живота им?!

  Условия за участие:

  1. В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години,
  15 – 19 години;
  Участниците трябва да представят есе на тема: „Как общуваме днес?“ с обем до три стандартни печатни страници.
  2. Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:

 • Трите имена
 • Възраст
 • Точен адрес
 • Телефон, електронна поща
 • Учебно заведение

  3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 29.11.2021г. на адрес:
  гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg

  Награден фонд:

Първа възрастова група Втора възрастова група
/11 – 14 години/    /15 – 19 години/
Първа награда – 200 лв. Първа награда – 200 лв.
Втора награда – 100 лв. Втора награда – 100 лв.
Трета награда – 50 лв. Трета награда – 50 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.

За информация:
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602 691;

Регламент за участие и декларация за съгласие можете да изтеглите от тук:

Регламент за участие

Декларация за съгласие