Онлайн среща с участници от Летен младежки лагер 2021

19.11.2021

В срещата се включиха младежи и колеги от Национална мрежа на младежките центрове, които бяха част от летния лагер “Взаимодействие между човека и четирите стихии” реализиран по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес”.

Основната идея на срещата беше да си припомним случки от лагера, да споделим какви дейности сме извършвали на местно ниво през последните месеци и да помислим за бъдеща обща дейност.