Работна среща

09.03.2021

#РаботаНаТерен
Работна среща

Днес бяхме на гости на СУ “Любен Каравелов” – партньор по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
По време на срещата обсъдихме възможности за участие на младите хора в продължаващите и предстоящите ни съвместни дейности.