Работна среща

11.03.2021

#РаботаНаТерен
Работна среща

Продължаваме съвместните ни дейности с партньорите по Проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Днес в ПГТ „П. К. Яворов“ планирахме изпълнението на предстоящите дейности по Проекта.