Приятни срещи с младежи и млади родители

15.03.2021

Имахме възможност да проведем приятни срещи с младежи и млади родители, живеещи на улиците „Агликина поляна“ и „Купен“. Новите ни приятели проявиха интерес към планираните дейности по Проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“ . Разменихме контакти за отправяне на покана за участието им в събития, според споделените потребности и предпочитания.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.