Работна среща в област Добрич

16.03.2021

#РаботаНаТерен

Работна среща в област Добрич

На 16.03. 21г. проведохме работна среща с кметовете, читалищните секретари и директори на училища от селата Победа, Стефаново, Бранище. Проучихме и обсъдихме възможността за организирането и реализирането на съвместни дейности .
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.