Национална среща на образователните медиатори

25.03.2021

#РаботнаСреща

На 23.03.2021 г., част от екипа на Младежки център – Добрич участва в Национална среща на образователните медиатори, организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе. В срещата взеха участие над 160 образователни медиатори от цялата страна, като гост говорители бяха: доц. дн г-н Йосиф Нунев, лектор в ПУ Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, г-н Лало Каменов, директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и г-н Деян Колев, председател на Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе.