Работни срещи в с. Преспа и с. Безводица, общ. Балчик 

27.07.2021

Днес имахме възможността да проведем работни срещи с кметския наместник на село Преспа Васил Илиев и кмета на село Безводица Марин Дянков. Представихме дейностите по проект BGLD-1.003-0001“Младежки център Добрич – Вашето днес“ и планирахме организирането и реализирането на съвместни дейности. Срещнахме се с младежи и представители на местната общност, поговорихме си за техните интереси и възможността за включването им в бъдещи дейности.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.