Дори lockdown-а не може да спре дейността на Национална мрежа на младежките центрове!

24.03.2021

Дори lockdown-а не може да спре дейността на Национална мрежа на младежките центрове!

На 24.03.2021 г. се проведе работна среща между представители на осемте младежки центрове в Стара Загора, Пловдив, Враца, Добрич, Перник, Бургас, Монтана и Габрово. В онлайн събитието взеха участие представители на Програма Местно развитие/Local Development Programme. В рамките на събитието бяха обсъдени стратегическите цели пред мрежата и се дискутираха бъдещи съвместни дейности!