Световен ден за борба със СПИН

01.12.2021

Тази седмица Младежки център – Добрич отбелязва Световния ден за борба със СПИН с няколко инициативи:
📌 Вчера се проведе среща-дискусия на младежи с психолог на тема: “Превенция на рисково сексуално поведение”
📌 Група младежи пресъздадоха Червената лента – символ на солидарност с ХИВ позитивните и болните от СПИН
📌 Днес ще се проведе информационна кампания, в периода от 12:00 до 13:00 ч., локализирана на 3 места в града – площада пред Младежки център – Добрич, централна градска част и градски парк.
📌 В петък ще се проведе неформално обучение на младежи от ЕГ “Гео Милев” с експерт от РЗИ на тема “Превенция на ХИВ/СПИН”
Надяваме се, че по този начин ще успеем да носочим вниманието на младите хора към този обществено значим въпрос. Информираността има важна роля за превенция от рисково за здравето поведение.
Нека бъдем добре информирани и съпричастни!