Участие в работна среща за Бонският процес и 3rd European Youth Work Convention

08.07.2021

Днес екипът на Младежки център – Добрич се включи в работна среща с участници от над 40 държави, организирана от JUGEND für Europa.
Темата на срещата е Бонския процес и Конвенцията, в която участие взеха национални делегации, представители на европейски институции, и организации, изследователи и други заинтересовани от процеса страни.
Бонският процес се състои в разработването и предлагането на местни, национални и международни стратегии, мерки и приоритети в целия спектър на младежката работа.