"Танцувайте хорце от сърце"

26.03.2021

#ЗаедноСБениИЮри 

“Танцувайте хорце от сърце” 

Едно ново фолклорно предизвикателство! Пожелаваме ви успех с разучаването! 
Усмихнат ден!
https://fb.watch/4CJqwCpWWt/

Рубриката е част от индивидуалните дейности, които се осъществяват с участници в Клуб по народни танци по Проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес” , програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.