Работилница „У дома“ - скрънчи

15.01.2021

#ЗаедноСъсСилви

Работилница „У дома“ – скрънчи

https://www.facebook.com/watch/?v=433642867674880

Тази рубрика вече е част от индивидуалните дейности, които се осъществяват с участници в Арт клуб по Проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.