Работилница „У дома“ - Лале (оригами)

19.03.2021

#ЗаедноСъсСилви

Работилница „У дома“ – Лале (оригами)

https://fb.watch/4Bd4l8M9DK/

Рубриката е част от индивидуалните дейности, които се осъществяват с участници в Арт клуб по Проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.