Работилница „У дома“

26.03.2021

#ЗаедноСъсСилви

Работилница „У дома“ | Роза

https://fb.watch/4CJINX352x/

Рубриката е част от дейностите, които се осъществяват с участници от Арт клуб по Проект BGLD -1.003-0001 “Младежки център Добрич-Вашето днес” , програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.