#Есето

19.01.2022

Кога за последно написахте и изпратихте, истинско хартиено писмо?
В V Областен конкурс за есе на тема “Как общуваме днес?”, едно такова исрено и красиво есе-писмо, получи награда за оригинален текст! Негов автор е Карина Димитрова от Добрич!
Стоплете сърцето на някой близък човек, напишете и Вие писмо, темата няма значение.