Кулинарно състезание - регламент

19.01.2022

Регламент за участие в кулинарно състезание за младежи от 15 до 29г.

             в Младежки център Добрич                  

1112 февруари 2022 г.

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. Регистрациятана участниците става предварително, като отборите приемат правилата, наложени от организаторите.
 2. В състезанието ще вземат участие 10 отбора от по трима души на възраст между 15 и 29 години.
 3. Състезанието ще се проведе без публика. За опазване здравето на участниците в деня на състезанието няма да се допускат придружители на отборите.
 4. Организаторитеси запазват правото да откажат регистрация, когато се достигне до максималния брой отбори.
 5. Записването се извършва чрез попълване на онлайн формуляр до 10-ти февруари 2022 г. включително.
 6. Самата регистрация ще се извърши присъствено на 11-ти февруари 2022 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич. На регистрацията трябва да присъстват и тримата представители на отбора. След като се регистрират отборите ще получат и необходимите продукти за участие в състезанието.

 

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

 

 1. Участиетое отборно – всеки отбор е съставен от трима души на възраст между 15 и 29 години.
 2. Участието в кулинарното състезание за младежи е безплатно.
 3. Всекиотбор получава в деня преди състезанието равен брой продукти. Отборите сами избират какви рецепти да приготвят в домашни условия и ги презентират в деня на състезанието пред журито.
 4. Състезанието ще се проведе в две части – дистанционна и присъствена, под формата на т.нар. “студена кухня” – тоест не е необходимо да бъдат използвани отоплителни уреди като печки, котлони, тостери и др.

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

Дистанционна част

 1. Организаторите осигуряват на участниците равен брой продукти като темата на състезанието е “Кетъринг хапки”. Отборите могат да получат хранителните продукти на 11-ти февруари 2022 г. между 12:00 и 16:00 ч. в Младежки център – Добрич.
 2. Всички отбори ще използват предоставени от организаторите еднакви по брой и количество продукти. Отборите трябва да използват възможно повече от продуктите, които са им предоставени, като ефек-тивността на използваните продукти се оценява от журито.

 

 

 1. По време на състезанието не се допуска помощ от други лица, освен регистрираните в отборите.
 2. Участниците трябва да документират чрез снимка или видео процеса на приготвяне на рецептите.

 

Присъствена част

 1. Всеки отбор трябва да приготви избрани от него най-малко два вида кетъринг хапки.
 2. Отборите трябва да предадат приготвените от тях хапки в 13:45 ч. на 12-ти февруари 2022 г. в Младежки център – Добрич, поднесени в индивидуална чиния за представяне пред журито.
 3. Събитието за презентиране на кетъринг хапките започва в 14:00 ч. на 12-ти февруари 2022 г.

 

ЖУРИ

 

 1. Състезанието ще се проведе и журира при стриктно съблюдаване на този регламент.
 2. Журито ще бъде в тричленен състав и ще се обяви в деня на състезанието.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

 

 • Презентиране – 20 точки;
 • Ефективност на използваните продукти – 30 точки;
 • Вкус – 50 точки.

 

Максимален брой точки – 100 точки. Половин точка не се присъжда.