МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - 10-ТИ ДЕКЕМВРИ

10.12.2022

Отбелязваме Межднародният ден на правата на човека с лично отношение и внимание към младежите, които посещават Младежки център – Добрич.
Информирахме ги защо е важен този ден за всеки един човек на планетата🌏, колко е ценно да 🧠знаеш, че си защитен и как бихме могли да направим света едно по-добро място, ако всеки знае правата си, защитава ги и уважава тези на останалите. Във всяка една от залите на Младежкия център поставихме по едно човешко право от Хартата на основните права на Еврпейския съюз, а за да бъде още по-лично направихме и малки свитъци, които раздавахме на всеки. Прочетохме ги заедно и ги обсъдихме.
Обърнахме внимание на младежите и върху позиционираният във фоайето на Центъра Календар на правата на човека. Календарът представлява своебразен списък от дати взети от официалните Международни дни на ООН, Световните дни, годишнини от исторически събития и рождени дни на някои изтъкнати правозащитни активисти, които хората по целия свят честват във връзка с правата на човека.
👀Още за Международния ден на правата на човека…
🧠През 1950 г. ООН обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека.
През цялата човешка история всяко общество е разработвало системи за осигуряване на социална сплотеност. В края на 1948 година се приема Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ). От 1948 насам да приети и други правозащитни документи, включително например Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г. и Конвенцията за правата на детето (КПД) от 1990 година.
10-ти декември е ден, в който да си припомним за правата, свободите и отговорностите, които всички ние притежаваме.