Младежка академия „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“

23.10.2022

В два последователни дни в Младежки център – Добрич се проведе младежка академия „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“ в Младежки център Добрич. Забавлявайки се участниците придобиха знания, умения и компетенции, спомагащи за развитието и включването им като активни младежи в обществото.
✅ Заедно за приобщаваща Европа!
Младежката академия е част от изпълнение на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.