Младежки онлайн фотоконкурс „Щракни времето“ 2

15.02.2022

Младежки център Добрич кани всички млади хора да покажат своята уникална гледна точка към „красотата на времето“  чрез снимки. Участниците в конкурса могат да поставят на фокус различни свои открития, включително природни, културни, археологически, исторически забележителности, пейзажи и други.

 1. Организатор

Фотоконкурсът се организира и провежда от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, пл. Стария орех №1.

Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу  правила.

 1. Цел

Цел: Младите хора да уловят  в един  фотографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, както в неговото метеорологично състояние, така и в различни завладяващи сцени от заобикалящият ни свят.

III.    Условия за участие:

 • Право на участие имат всички младежи, на възраст между 15 и 29 години, от страната;
 • до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;
 • фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка);
 • фотографиите да са направени през периода 2021-2022 година;
 • снимките да бъдат оригинални, без тяхното засненаме да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници;
 1. Начин за участие във фотоконкурса:
 • УЧАСТНИЦИ– снимките изпращайте на имейл: info@ycd.bg до 15 март 2022г;
 • ЖУРИРАНЕ– всички снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, със заглавие „Щракни времето“ . Албумът ще може да бъде намерен във Facebook страницата на Младежки център Добрич от 16 март до 22 март, където може да се гласува онлайн за харесваните  фотографии;
 • РЕЗУЛТАТИ– победителите във фотоконкурса ще бъдат публикувани на 23 март- Световен ден на метеоролога в сайта www.ycd.bg и facebook страницата на Младежки център Добрич;
 • НАГРАДИ – победителите ще получат предметни награди от 28 март до 31 март 2022г на място в Младежки център Добрич, град Добрич, пл.Стария орех №1 или на подаден адрес от участниците.
 1. Обработване на лични данни и публичност

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

 1. Авторски права

С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Младежки център Добрич. В случай на използване на снимките имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

За контакт:

Младежки център – Добрич

тел.: 058 602 691; 0894 386 344

e-mail:info@ycd.bg