Младежкият център събра най-добрите есеисти, отговорили на въпроса: „Каква е цената да бъдеш харесван?"

16.12.2022

В петъчния следобед, на 16 декември, се състоя официалното награждаване в шестото издание на Областният конкурс за есе на тема “Каква е цаната да бъдеш харесван?” Наградите бяха връчени от три дами: д-р Емилия Баева – Зам.-кмет “Хуманитарни дейности”, Община град Добрич и Председател на МКБППМН , Петранка Божкова и Мария Методиева – филолози, представители на жури, оценило участвалите есета от Област Добрич. Развълнуваните погледи на децата и младежите, техните семейства, приятели и преподаватели са истински знак, че всяко положено усилие дава резултат и носи увереност! БЛАГОДАРИМ на авторите на всяко едно от получените сто и шастнадесет есета, вярваме, че участвайки Вие правите поредната крачка към изграждането си, като личности споделящи мнение по обществено значими теми! Поздравяваме Ви със стихотворението поднесено, като подарък от поетесата Петранка Божкова:
Светът ще стане по-добър!
“Светът ще стане по-добър. Ще стане!
Но са му нужни две гальовни длани –
да го прегърнат тихо, без преструвка,
ако усети камъче в обувката;
да го подпрат, преди да стане късно,
когато го пришпорят земетръси;
да му посочат звезден лъч във мрака,
ако забрави пътя към Итака;
да му протегнат стълба към небето,
ако мълвата изгори крилете му;
да го разсмеят, щом му се доплаче,
ако остане сам-самичък в здрача.
Нападне ли го ято черни врани,
да му превържат с девет билки раните.
И спомен да му подарят. За песен –
да я припява в нощите си есенни.
И да му стъкнат в зимен ден огнище,
без да поискат във замяна нищо.
Секунда след поредната измама,
да му напомнят: „Жив си! Страшно няма!”
Светът ще стане по-добър. Ще стане!
Дано сме живи! С белези по дланите…”
Конкурсът се организира от Община град Добрич, Младежки център- Добрич и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.