Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво Младежки център - Добрич

10.10.2022

👀 Ти си млад човек на възраст между 15 и 29 г., който иска да направи нещо за общността, но не знаеш как? ‼️ Имаш идеи и мотивация за положителни промени! ‼️Имаш желание да вземаш активно участие в местния или дори националния живот! 😎
👌 Значи тази академия е точно за теб!
👉 Включи се в младежка академия „Младежкото участие в процеса на вземане на решения на местно и национално ниво“ в Младежки център Добрич.
📣 Чрез методи на неформалното образование ще имаш възможността 👍 да придобиеш знания, умения и компетенции, спомагащи за развитието и включването ти като активен младеж в обществото.
📣 Кога: 21-22 октомври 2022г
⏰ Къде: Младежки център Добрич
‼️ Местата за участието са ограничени, така че не се колебай, а бързо се регистрирай тук!

Регистриралите се участници ще получат програмата на личният си e-mail.

 Участието в академията е безплатно и част от изпълнение на проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.